iTavusISG İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenler. Bu amaçla, her firmanın iş güvenliği uzmanları tarafından denetlenmesini zorunlu kılar.

Esnek, kolay ve hızlı bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin takibi ve planlaması için, iTavusISG, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yazılımını hizmetinize sunuyoruz. Bir iş yerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bütün işlemleri, bulunduğunuz her yerden, bu sistem üzerinden kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiz.

Bu uygulamanın iki tane farklı yönetim paneli var: Uzman ve Kurumsal Firma yönetim paneli.

1.Uzman : Uzmanlar giriş yaptıkları Uzman Yönetim Panel'i aracığıyla aşağıdaki modulleri kullanarak gerekli bütün işlemleri gerçekleştirebilirler.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı için, uzman yönetim paneli modülleri:

Firma Yönetimi
 • Firmalar
 • Evraklar
Personel Yönetimi
 • Personeller
 • Eğitimler
 • İş Kazaları
 • KKD(Kişisel Koruyucu Donanımı) Takibi
ISG Kurul Yönetimi
 • ISG Kurulu
 • ISG Kurul Planı
Acil Durum Yönetimi
 • Acil Durum Listesi
 • Acil Durum Ekipleri
 • Acil Durum Ekipmanları
Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Kontrol Listeleri
Online Chat ve E-Posta Modülü


2.Kurumsal Firma : İş sağlığı ve güvenliği sektöründe hizmet veren bir kurumsal firma da giriş yaptığı Kurumsal Yönetim Panel'inde sahip olduğu iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla ilgili bütün takipleri bu yönetim sistemi aracığıyla gerçekleştirebilir.
Kurumsal firma için Kurumsal Yönetim Panel modülleri:

ISG Uzmanları Listesi
Online Chat ve E-Posta Modülü